imkanlar
16
Şub 2017
Fakülte/Bölüm Öğrenci Temsilcisi Seçimi

Kas 09, 2016


Öğrencilerimizin dikkatine

2016-2018 dönemi üniversitemizde öğrenci konseyi üyelerinin belirlenmesi için yapılacak seçimler aşağıda belirtilen takvime ve “İTÜ Öğrenci Konseyi Yönergesi” ne  (http://www.sis.itu.edu.tr/tr/yonetmelik/ogrenci_temsil.html) uygun olarak yapılacaktır. Seçime, fakültemizin Bilgisayar Mühendisliği Programı (%30 ve %100) ve SUNY Bilişim Sistemleri Mühendisliği öğrencileri aday ve seçmen olarak katılabilirler.

Adaylık Başvurusu:

“İTÜ Öğrenci Konseyi Yönergesi” madde 6’da belirtilen nitelikleri sağlayan adayların aday basvuru formunu doldurup imzalayarak 18 Kasım 2016 günü mesai bitimine kadar Bölüm Sekreterliği’ne şahsen temsil etmeleri gerekmektedir.

 

2016-2018 Dönemi Öğrenci Konseyi Üyelerinin Seçimine İlişkin Takvim :

 • 14-18 Ekim (Cuma mesai bitimine kadar) Bölüm temsilciliği için adaylık başvurularının bölüm seçim kurullarına yapılması (MADDE 5, MADDE 21) .
 • 21 Kasım Pazartesi mesai bitimine kadar Başvuran adayların adaylık koşulları seçim kurulları tarafından kontrol edilir (MADDE 6).
 • 22-29 Kasım Salı mesai bitimine kadar adayların propaganda süreci (MADDE 5, MADDE -21)
 • 30 Kasım – 02 Aralık 2016 Bölüm temsilcisi seçimlerinin usulüne uygun olarak yapılması (MADDE15-16-17, MADDE 23)

  1.TUR: 30 Kasım Çarşamba sabah 9.30-13.30  (MADDE 23)
  Sayım işlemi (13.30-14.15)
  2.TUR: 01 Aralık Perşembe sabah 9.30-13.30 (MADDE 23)
  Sayım işlemi (13.30-14.15)
  3. TUR: 02 Aralık Cuma sabah 9.30-13.30 (MADDE 23)
  Sayım işlemi (13.30-14.15)

 • 05-07 Aralık 2016 varsa seçim sonuçlarına itirazların yapılması (Madde 19) ve sonuca bağlanması.
 • 05-07 Aralık 2016 seçim sonuçlarının (Bölüm Temsilcileri ve Fakülte/Konservatuar/Enstitü Temsilcileri isim ve iletişim bilgileri ile birlikte) Öğrenci Dekanlığına bildirilmesi (MADDE 5, MADDE 21)
 • 14 Aralık 2016 Çarşamba İTÜ Öğrenci Konseyi Başkan Seçimi (MADDE 37) Yer: Öğrenci Dekanlığı, Saat: 10:00.


Öğrenci temsilci adaylarında aranacak nitelikler

Madde 6— Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrencilerde aşağıdaki şartlar aranır:

a) İlgili fakülte, konservatuar, veya enstitünün kayıtlı öğrencisi olması,

b) Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması,

c) Üniversitesi’nden uzaklaştırılmasını gerektiren yüz kızartıcı bir suç işlememiş olması,

d) Öğrencinin başvuru yaptığı sırada gözetim listesinde bulunmaması,

e) Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış, İstanbul Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 33. maddesine göre izinli sayılmasına ya da haklarının saklı tutulmasına karar verilmemiş  olması.

f) Aday olduğu tarihte azami öğretim süresini (lisans programları için yedi yıl, yüksek lisans programı için üç yıl, doktora programı için altı yıl) aşmamış olması.

g) Çift ana dal program öğrencileri ancak ana dal bölümlerinde aday olabilirler ve ana dal bölümlerinde oy kullanabilirler.

Başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz.

ogr-secim